Nhảy đến nội dung

Thư thông báo nhận diện thương hiệu và trang thông tin điện tử mới

23/12/2019
Brand

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”) trân trọng thông báo về nhận diện thương hiệu (Logo) và chính thức vận hành trang thông tin điện tử (Website) mới của Công ty tại địa chỉ http://www.dfvn.com.vn

Nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, theo tiêu chí “Nhà đầu tư trước hết – Investors First.”, thông qua Website mới này,

  • Chúng tôi giới thiệu và định vị thương hiệu DFVN trong vai trò “người quản lý tài sản đầu tư” đáng tin cậy của Quý Nhà đầu tư;
  • DFVN tiếp tục duy trì sự minh bạch thông tin và báo cáo hoạt động của quỹ, Nhà đầu tư có thể truy xuất thông tin dễ dàng mọi lúc mọi nơi;
  • DFVN chú trọng sự trải nghiệm và nâng cao nhận thức của Nhà đầu tư về hoạch định tài chính cá nhân và tích lũy tài sản, thông qua các công cụ mô phỏng đầu tư và các chủ đề đào tạo kiến thức được chia sẻ.

Chúng tôi tin tưởng rằng, Website mới này sẽ là một trong những kênh thông tin và truyền thông hiệu quả, chủ động giữa DFVN và khách hàng; Người sử dụng có thể tìm thấy nhiều thông tin và trải nghiệm hữu ích từ Website này.